Személygépkocsi

B kategóriás jogosítványt szeretnék

Információk, jelentkezési feltételek, árak. Minden infó egy helyen.

Online jelentkezés

Általános információk

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű;

Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg;

Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

• Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya

• a 17. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

• 1. csoportú orvosi alkalmassági igazolás

• jelentkezési lap kitöltése

• alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

Árak, vizsgadíjak

Tandíj: 322.000 Ft (elmélet + 30 óra vezetés (vizsgaórával) Részletfizetési lehetőség van.

Gyakorlati óradíj: 8900 Ft.

Más képzőszervtől áthelyezett tanuló esetén az óradíj: 9000 Ft.

Vizsgadíjak:

KRESZ vizsga díja: 4.600 Ft

Forgalmi vizsga díja: 11.000 Ft

Támogatási lehetőség

2018. július 1-től a kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete alapján, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

A támogatást - a 2. §-ban foglaltakon túl - az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy is igénybe veheti, aki a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve hogy a 2. § alapján a támogatást még nem vette igénybe.

 

A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.

A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani. A Magyar Államkincstár az elektronikus űrlapot és formanyomtatványt a honlapján közzéteszi, de a kinyomtatott nyomtatványokat autósiskolánk is biztosítja a tanulók részére.

Teljesítendő óraszámok és menettávolságok

Alap óraForgalmi óraKm
920580
Keressen minket bizalommal!
9023 Győr, Tihanyi Árpád út 76-78 (Pláza mellett)
Számlaszám: 1040 4247 - 9094 1450 - 0147 0000

+36 30 9799 846 vagy +36 30 444 9626
E-mail: info@4x4suli.hu

Nyitvatartás - Tihanyi Árpád út

Hétfő és szerda: 15:45 - 17:15
Kedd és csütörtök: 15:45 - 17:45
Péntek: 15:45 - 17:00