Információk

Szeretnél nálunk tanulni?

Amennyiben kérdéseid lennének, nézz szét ezen az oldalon, az alábbi sorok biztosan a segítségedre lesznek!

Tanfolyamra történő felvétel módja, feltételei

 • Ki kell tölteni a Jelentkezési lap nyomtatványt és a Képzési Szerződést
 • Adategyeztetés céljából az alábbi okmányokat hozza magával:
  • Személyi igazolvány, lakcímkártya
  • Vezetői engedély (ha van)
 • Kategóriánkénti életkor betöltése vagy annál max. 6 hónappal fiatalabb életkor
 • Alapfokú iskolai végzettség igazolása (AM kategória esetén írni-olvasni tudás)
 • Magyar Köztársaság területén állandó lakhely, vagy legalább fél éves tartózkodási engedély
 • Vállalkozási feltételek (írásos tájékoztató) tudomásul vétele
 • Orvosi alkalmasság igazolása az elméleti vizsgára jelentésig (érvényes vezetői engedéllyel rendelkezőknek nem kell új orvosi igazolás, ha vezetői engedélye megfelelő orvosi alkalmasságot igazol)

Vizsgára bocsátás feltételei, a beiskolázási feltételek hiánytalan meglétén kívül

Elméleti vizsgára

 • A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a 24/2005 GKM. rendelet szerint igazolja a közlekedési hatóság részére. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.
 • Az elméleti tanfolyam kötelező óráinak részvétele (az előírt órák 90%-án kötelező részt venni). 10 %-nál magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára - azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt - ha megoldható pótfoglalkozást kell tartani egyéb esetben új elméleti tanfolyamon kell résztvennie.
 • Az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el.
 • Ha az adott tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül a tanuló nem rendelkezik sikeres KRESZ vizsgával, tanfolyamot kell ismételnie.
 • Elméleti vizsgát tehet, ha a kategóriának megfelelő életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.

Gyakorlati vizsgára

 • Az összes elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsga, valamint az előírt kötelező óraszám és km megkötés levezetése a vizsgáig.
 • Sikeres KRESZ vizsga után két éven belül teljesíteni kell a sikeres forgalmi vizsgát.
 • A kategóriának megfelelő életkort betöltötte.
 • A jelentkezési lap mellékleteként csatolandó.
 • Orvosi alkalmassági igazolás iskolavezető általi hitelesített másolata
 • (min. 1-es csoportú) kivéve AM kategória
 • Ha van bármilyen előzőleg megszerzett vezetői engedély, annak iskolavezető által hitelesített másolata
 • Vizsgadíj befizetését igazoló számla
 • AM; A1; kategóriáknál 18. életév alatt szülői nyilatkozat

Előírt alkalmassági vizsgálatok

 • AM (segédmotoros kerékpár): nincs
 • A1; A2; A; B: 1.csoportú orvosi alkalmasság

A KRESZ tanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszámok

Elméleti kötelező óraszámok

KategóriaAMA1A2AB
Óra1622222228

Gyakorlati kötelező óraszámok és kilométerek

KategóriaAMA1A2AB
Óra1016162629
KM100240240390580

Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások

A vizsgaigazolás kiadásának feltétele:   A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

 • A vezetői engedély kiállítását a megszerzett vizsgaigazolás alapján az okmányirodáknál lehet kezdeményezni.
 • Első alkalommal megszerzett nemzetközi vezetői engedély a kiadás időpontjától számított 2 évig kezdő vezetői engedélynek minősül.
 • Ezen időszak alatt „A”, „A1”, „A2” kategória bejegyzéssel utas nem szállítható, B kategóriával utánfutó nem vontatható.
 • A vezetői engedély külföldön "AM" kategóriánál 16. életév és "B" kategóriánál csak 18. életév betöltése után használható.
 • Nem EU-s állampolgár vezetői engedélyének kiadásához minimum 6 hónap érvényes tartózkodási engedélyre van szükség.

Ha a hallgató a vizsgán nem jelenik meg és távolmaradását, a vizsga időpontja előtt legalább 5 nappal személyesen vagy írásban nem mondja le, vagy betegség eseten nem igazolja orvosi igazolással, gyakorlati vizsga esetén pedig olyannal, melyen az orvos igazolja, hogy a „vizsga napján vezetésre alkalmatlan állapotban volt”, vagy sikertelen vizsgát tesz, újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

Felügyeleti szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

Keressen minket bizalommal!
9023 Győr, Tihanyi Árpád út 76-78 (Pláza mellett)
Számlaszám: 1040 4247 - 9094 1450 - 0147 0000

+36 30 9799 846 vagy +36 30 444 9626
E-mail: info@4x4suli.hu

Nyitvatartás - Tihanyi Árpád út

Hétfő és szerda: 15:45 - 17:15
Kedd és csütörtök: 15:45 - 17:45
Péntek: 15:45 - 17:00