Adatvédelmi nyilatkozat

Bizalmasan kezeljük személyes adatait!

Kérjük figyelmesen olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat.

1. Adatkezelők megnevezése

4x4 Schreiner Autósiskola

Iskolavezető: Schreiner Zsolt

Autósiskola székhelye: 9082 Nyúl, Széchenyi út 7.

Autósiskola telephelye: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 76-78.

Cégforma:Egyéni vállalkozás

Nyilvántartási szám:1165113

2.  Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 22-től visszavonásig tart.

Mint a www.4x4suli.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a 4x4 Schreiner Autósiskola tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a 4x4 Schreiner Autósiskola Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed az Autósiskola által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A 4x4 Schreiner Autósiskola kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A 4x4 Schreiner Autósiskola személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A 4x4 Schreiner Autósiskola munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Autósiskola feltüntetett elérhetőségein.

A 4x4 Schreiner Autósiskola a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes

Az érintett a 4x4 Schreiner Autósiskola adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

4. A 4x4 Schreiner Autósiskola honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

9023 Győr, Tihanyi Árpád út 76-78.

9082 Nyúl, Széchenyi út 7.

4.1. A honlap adatkezelése

A  4x4 Schreiner Autósiskola honlapjához bárki kilétének felfedése és személyes adatainak megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

5. A honlap tárhely szolgáltatója

Icon Média Kft.

székhely: 6000 Kecskemét, Csóka utca 26.

cégjegyzékszám: 03 09 115965

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

Keressen minket bizalommal!
9023 Győr, Tihanyi Árpád út 76-78

+36 30 9799 846 vagy +36 20 338 7470
info@4x4suli.hu

Nyitvatartás - Tihanyi Árpád út

Hétfő és szerda: 15:45 - 17:15
Kedd és csütörtök: 15:45 - 17:45
Péntek: 15:45 - 17:00